top of page
lancering.png
Pagina afspraak
Wedstrijdreglement

1.    Organisator 
De wedstrijd wordt georganiseerd door Mobile Glass Service en Car Checkup met maatschappelijke zetel te Schabbestraat 5, 3511 Hasselt (hierna te noemen 'de Organisator').

2.    Duur van de Wedstrijd 
De wedstrijd loopt van 1 april 2024 tot en met 1 juni 2024. Deelname is alleen geldig binnen deze periode.

3.    Deelnamevoorwaarden
De wedstrijd staat open voor alle personen die meerderjarig zijn en die op het Belgische grondgebied wonen, met uitzondering van personeelsleden en medewerkers van Mobile Glass Service en Car Checkup en hun directe familieleden tot in de eerste graad.

Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van beide ouders of hun voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat de organisator ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd.

Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.

Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze wedstrijdvoorwaarden en het algemeen wedstrijdreglement.

4.    Wijze van Deelname 
Deelnemers kunnen meedoen aan de wedstrijd door op de Facebook-advertentie van de Organisator te klikken en het deelnameformulier op de website van de Organisator in te vullen met hun naam, voornaam, e-mailadres, en adres.

5.    Gebruik van Persoonsgegevens 
Door deel te nemen aan de wedstrijd stemmen de deelnemers ermee in dat hun persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt voor het beheren van de wedstrijd en voor het versturen van commerciële e-mails door de Organisator.

6.    De Prijzen
De prijzen die te winnen zijn, omvatten:
1.    Reischeque ter waarde van 500€
2.    Bon voor gratis herstelling van een sterretje in een autoruit  (10 stuks)
3.    Carwashbonnen (10 stuks)
4.    Poetspakketten (10 stuks)
5.    Duo filmtickets (10 stuks)
De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of andere goederen.

7.    Bepaling van de Winnaars 
De winnaar(s) wordt/worden willekeurig gekozen door een onschuldige hand uit alle geldige deelnames na het sluiten van de wedstrijd.

8.    Kennisgeving en Ontvangst van de Prijs

  • De winnaar(s) wordt/worden bekendgemaakt tussen 2 juni 2024 en 9 juni 2024 en gecontacteerd via het opgegeven e-mailadres.

  • Indien de winnaar(s) niet binnen [aantal dagen] reageert/reageren, behoudt de Organisator zich het recht voor om een nieuwe winnaar(s) te selecteren.

9.    Aansprakelijkheid 
De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele technische problemen met betrekking tot de deelname, de kennisgeving aan de winnaars, of de levering van de prijs.

10.    Wijzigingen en Geschillen

  • De Organisator behoudt zich het recht voor om het reglement en de duur van de wedstrijd te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving aan de deelnemers.

  • Alle beslissingen van de Organisator zijn definitief.

  • Eventuele geschillen voortvloeiend uit de wedstrijd vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

11.    Toestemming voor Publicatie 
De winnaar(s) geven de Organisator het recht om hun naam en foto te gebruiken voor promotionele doeleinden zonder verdere compensatie.

12.    Contact 
Voor vragen of klachten over de wedstrijd, kunnen deelnemers contact opnemen via info@mobileglassservice.be of info@carcheckup.be

bottom of page